swiss support logo edit

Przewodnik dla właścicieli firm po szwajcarskim prawie pracy

Właściciele firm, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność w Szwajcarii, muszą koniecznie zrozumieć zawiłości szwajcarskiego prawa pracy. Kluczowe elementy szwajcarskiego prawa pracy zostały podsumowane w tym przewodniku. w tym przewodniku, pomagając w zapewnieniu zgodności i stworzeniu produktywnego miejsca pracy dla pracowników.

W Szwajcarii dopuszczalne są zarówno ustne, jak i pisemne umowy o pracę. Aby zapobiec nieporozumieniom i potencjalnym sporom, zaleca się posiadanie pisemnych umów o pracę. umowy o pracę zazwyczaj zawierają:

  • Nazwa stanowiska i opis pracownika
  • Godziny pracy i wynagrodzenie za nadgodziny
  • Wynagrodzenie i dodatki
  • Okres próbny
  • Wymagania dotyczące wypowiedzenia i warunki rozwiązania umowy
  • Godziny pracy i nadgodziny

W zależności od branży, typowy tydzień pracy w Szwajcarii wynosi od 40 do 45 godzin. W większości przypadków przypadków dodatkowa praca jest wynagradzana dodatkowym czasem wolnym lub pieniędzmi. Aby zapewnić dobre samopoczucie pracowników, pracodawcy muszą przestrzegać zasad określonych w szwajcarskiej ustawie o pracy dotyczących godzin pracy, przerw i okresów odpoczynku.

Płaca minimalna i rekompensata

Chociaż w Szwajcarii nie ma jednej płacy minimalnej, niektóre kantony i branże ustanowiły własne wiążące standardy. Pracodawcy są zachęcani do zapewniania konkurencyjnych wynagrodzeń w celu przyciągnięcia i zatrzymania utalentowanych pracowników.

Wakacje i święta państwowe

Młodsi pracownicy (w wieku poniżej 20 lat) są uprawnieni do pięciu tygodni płatnego urlopu rocznie, przy czym minimum cztery tygodnie rocznie dla wszystkich pracowników w Szwajcarii. Pracownicy są również uprawnieni do dni dni wolnych od pracy, które różnią się w zależności od kantonu.

Urlopy macierzyńskie i ojcowskie

Zgodnie ze szwajcarskim prawem, matki muszą wziąć 14 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, z dzienną dietą w wysokości do 80% średniego wynagrodzenia sprzed porodu. do 80% średniego wynagrodzenia przed urodzeniem dziecka. W ciągu sześciu miesięcy od narodzin dziecka ojcowie mają prawo do dwóch tygodni płatnego urlopu ojcowskiego.

Rozwiązanie stosunku pracy

Obie strony mogą rozwiązać umowę o pracę w Szwajcarii, a wymóg wypowiedzenia będzie zależał od od tego, jak długo pracownik pracował dla firmy. Pracodawcy muszą przestrzegać przepisów szwajcarskiego prawa szwajcarskiego prawa pracy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę, w tym podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia i przestrzegania okresu wypowiedzenia. okresu wypowiedzenia.

Ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie

Szwajcarski system zabezpieczenia społecznego, który obejmuje ubezpieczenie emerytalne i rodzinne, ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, wymaga składek zarówno od pracodawców, jak i pracowników, i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, wymaga składek zarówno od pracodawców, jak i pracowników. Ubezpieczenie wypadkowe musi być również zapewnione pracownikom przez pracodawcę.

Pozwolenia na pracę i wizy

Aby pracować w Szwajcarii, osoby niebędące obywatelami Szwajcarii muszą uzyskać pozwolenie na pracę, a w niektórych przypadkach wizę. Pracodawcy są odpowiedzialni za upewnienie się, że pracownicy zagraniczni posiadają wymagane zezwolenia i wizy przed rozpoczęciem pracy. rozpoczęciem pracy.

Podsumowując, celem szwajcarskiego prawa pracy jest ochrona praw zarówno pracodawców, jak i pracowników i pracowników oraz zachęcanie do uczciwych praktyk pracowniczych. Sukces Twojej firmy w Szwajcarii zależy od od zrozumienia i przestrzegania tych zasad przez właściciela firmy. Specjaliści z LEGTAX są do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie szwajcarskiego prawa pracy lub innymi aspektami działalności. Świadczymy różnorodne usługi, takie jak doradztwo biznesowe, doradztwo prawne i pomoc w zakresie zasobów ludzkich. doradztwo prawne i pomoc w zakresie zasobów ludzkich. Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc w poruszaniu się po szwajcarskim szwajcarskim środowisku biznesowym, skontaktuj się z nami od razu.

Możesz być także zainteresowany

Uzyskaj bezpłatną konsultację

Skontaktujmy się z Tobą, aby omówić Twoje pytania i przedstawić Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.