swiss support logo edit

Korzyści podatkowe wynikające z założenia firmy w Szwajcarii

Szwajcaria słynie ze środowiska sprzyjającego biznesowi, przyciągającego przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. Korzystna struktura podatkowa kraju jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do tej reputacji. W niniejszym artykule omówione zostaną korzyści podatkowe wynikające z założenia firmy w Szwajcarii oraz sposób, w jaki Twoja firma może z nich skorzystać.

Tax benefits in switzerland

Korzystne szwajcarskie stawki podatku od osób prawnych

Szwajcarskie stawki podatku od osób prawnych należą do najniższych w całej Europie. W przeciwieństwie do stawek kantonalnych i gminnych, federalne stawki podatku od osób prawnych są takie same w całym kraju. W zależności od kantonu i gminy, łączna efektywna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Szwajcarii wynosi zazwyczaj od 12% do 24%. To środowisko podatkowe jest konkurencyjne, co może pomóc Twojej firmie zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Korzyści podatkowe dla spółek holdingowych

Dla spółek holdingowych Szwajcaria oferuje atrakcyjne korzyści podatkowe. Co najmniej dwie trzecie aktywów spółki musi być utrzymywane w formie długoterminowych inwestycji w spółki zależne lub otrzymywać dywidendy od spółek zależnych za co najmniej dwie trzecie swoich przychodów.

Szwajcarskie spółki holdingowe płacą niższą stawkę podatku kapitałowego i nie podlegają kantonalnemu lub miejskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Międzynarodowe korporacje i grupy mogą czerpać znaczne korzyści z tego systemu podatkowego.

Wykluczenie z uczestnictwa

Switzerland applies a participation exemption to dividends and capital gains that Swiss companies receive from their permissible investments in other businesses. The total amount of taxes owed on the income from these investments is greatly decreased by this exemption.

Atrakcyjny system opodatkowania własności intelektualnej

Spółki zaangażowane w tworzenie, administrowanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej (IP) mogą skorzystać z korzystnych szwajcarskich przepisów podatkowych. Wiele kantonów oferuje ulgi podatkowe od dochodów z patentów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.

Zachęty badawczo-rozwojowe

Oferując różne zachęty podatkowe, takie jak odliczenia od wydatków na badania i rozwój oraz ulgi podatkowe na inwestycje w badania i rozwój, Szwajcaria promuje działalność badawczo-rozwojową (B&R). Zachęty te mogą umożliwić firmie płacenie niższych podatków przy jednoczesnym dokonywaniu inwestycji w rozwój i innowacje.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ze względu na rozległą sieć szwajcarskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 100 krajami, dochód uzyskany przez szwajcarskie spółki za granicą nie podlega podwójnemu opodatkowaniu. Umowy te mogą obniżyć globalną ekspozycję podatkową firmy i zwiększyć jej zyski po opodatkowaniu.

System VAT

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Szwajcaria ma stosunkowo niską stawkę podatku od wartości dodanej (VAT). Standardowa stawka Standardowa stawka VAT wynosi 7,7%, ale istnieją obniżone stawki w wysokości 3,7% dla sektora hotelarskiego i 2,5% dla najważniejsze. Może to oznaczać oszczędności zarówno dla Twojej firmy, jak i klientów.

Liczne ulgi podatkowe są dostępne dla firm, które prowadzą działalność w Szwajcarii, a korzyści te mogą mieć duży wpływ na wyniki finansowe Twojej organizacji. Twoja szwajcarska firma może uzyskać przewagę konkurencyjną na na rynku międzynarodowym, będąc świadomym i wykorzystując te korzyści.

Nasz zespół specjalistów w LEGTAX jest do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po szwajcarskim systemie podatkowym. szwajcarskim systemie podatkowym. Zgodnie z wymaganiami Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi planowania podatkowego i doradztwa podatkowego. i doradztwo podatkowe. Skontaktuj się z nami od razu, aby porozmawiać o tym, jak możemy pomóc Twojej szwajcarskiej firmie.

.

Możesz być także zainteresowany

Uzyskaj bezpłatną konsultację

Skontaktujmy się z Tobą, aby omówić Twoje pytania i przedstawić Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.